Fenomen utvikler, produserer og avvikler eventer, konserter, festivaler og show. Vi produserer både egne produksjoner og på oppdrag fra kunder og byråer.